@article{Milecki:1998,
  author  = "A. Milecki",
  title   = "Modele komputerowe serwonapędu elektrohydraulicznego",
  journal = "Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji",
  volume  = "Vol. 18",
  number  = "nr 2",
  pages   = "125--134",
  year    = "1998",
}