@article{Milecki:1998,
  author  = "A. Milecki",
  title   = "Serwonapęd z silnikiem skokowym i elektrycznym sprzężeniem zwrotnym",
  journal = "Hydraulika i Pneumatyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "12--14",
  year    = "1998",
}