@article{Matkowski:2002,
  author  = "J. Matkowski",
  title   = "Ciąg geometryczny - metoda rozwiązywania równań rekurencyjnych",
  journal = "Delta",
  number  = "nr 7",
  pages   = "12--13",
  year    = "2002",
}