@article{Ferenz:2002,
  author  = "K. Ferenz",
  title   = "Charakter społeczeństwa a koncepcje edukacyjne w programach szkolnych",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "6--17",
  year    = "2002",
}