@article{Waloszek:2002,
  author  = "D. Waloszek",
  title   = "Zreformowana edukacja a szanse zyciowe dzieci ze srodowiska wsi popegeerowskiej",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "72--80",
  year    = "2002",
}