@article{B±bka:2002,
  author  = "J. B±bka",
  title   = "Wewnętrzne funkcje placówek realizuj±cych edukację integracyjn± w ¶wietle badań",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "81--87",
  year    = "2002",
}