@article{Pasterniak:2002,
  author  = "W. Pasterniak",
  title   = "O pedagogice naszych czasów - uwagi w związku z "Pismami filozoficznymi" A. Eisteina",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "88--92",
  year    = "2002",
}