@article{Żukiewicz:2002,
  author  = "A. Żukiewicz",
  title   = "Społeczne aspekty edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Bawarii",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 2",
  pages   = "108--112",
  year    = "2002",
}