@article{Laber:2002,
  author  = "A. Laber",
  title   = "Ocena właściwości smarnych oleju przekładniowego AN-68 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym",
  journal = "Hydraulika i Pneumatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "25--26",
  year    = "2002",
}