@article{Laber:2002,
  author  = "S. Laber and A. Laber",
  title   = "Ocena zmian własności smarnych olejów silnikowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym na bazie dwusiarczku molibdenu",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 2",
  pages   = "417--426",
  year    = "2002",
}