@article{Jenek:2002,
  author  = "M. Jenek and S. Laber",
  title   = "Wpływ preparatów eksploatacyjnych na wybrane właściwości tribologiczne żeliwa",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "1163--1170",
  year    = "2002",
}