@article{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title   = "Diagnozowanie potrzeb nauczycieli - wychowawców w zakresie doskonalenia w ujęciu modelu interakcji organizm - środowisko",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 3",
  pages   = "95--103",
  year    = "2002",
}