@article{Mianowska:2002,
  author  = "E. Mianowska and E. Paprzycka",
  title   = "IV Letnia Szkoła Młodych Andragogów, Uniwersytet Zielonogórski, 6-11 maja 2002 r.",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 3",
  pages   = "145--151",
  year    = "2002",
}