@article{Bydałek:2002,
  author  = "A. Bydałek and A. Bydałek",
  title   = "Optymalizowanie procesów rafinacji stopów miedzi w warunkach redukujących",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 6",
  pages   = "37--42",
  year    = "2002",
}