@article{Mutwil:2002,
  author  = "J. Mutwil and R. Janowski and M. Michalski",
  title   = "Badania frontu krystalizacji dwuskładnikowych stopów Al-Si w kanałach metalowych form odlewniczych",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 6",
  pages   = "141--148",
  year    = "2002",
}