@article{Romankiewicz:2002,
  author  = "F. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja siluminów AK7 i AK9",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 2",
  number  = "nr 6",
  pages   = "201--206",
  year    = "2002",
}