@article{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title   = "W atmosferze zaufania",
  journal = "Wychowanie w Przedszkolu",
  number  = "nr 9",
  pages   = "553--555",
  year    = "2002",
}