@article{Świderska-Bróż:2002,
  author  = "M. Świderska-Bróż and I. Krupińska",
  title   = "Skuteczność procesu koagulacji w usuwaniu związków żelaza z wód podziemnych",
  journal = "Ochrona Środowiska",
  number  = "nr 3",
  pages   = "9--13",
  year    = "2002",
}