@article{Krasicka-Cydzik:2002,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and J. Haładyn",
  title   = "Zmiany impedancji warstw anodowych na implantowych stopach tytanu po zanurzeniu w roztworze Ringera",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "R. 5",
  number  = "nr 23-25",
  pages   = "43--46",
  year    = "2002",
}