@article{Krasicka-Cydzik:2002,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Pasywność implantowych stopów tytanu w stężonym kwasie fosforowym",
  journal = "Ochrona Przed Korozją",
  number  = "Wyd. spec.",
  pages   = "282--286",
  year    = "2002",
}