@article{Mikołajczak:2003,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = ""Nowa Ostenda" Bohdana Zadury",
  journal = "Twórczość",
  pages   = "74--83",
  year    = "2003",
}