@article{Mikołajczak:2002,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Las ciemny i potrzeba ładu : wypisy z autorów dawnych i nowych",
  journal = "Pro Libris : Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne",
  number  = "nr 2",
  pages   = "19--24",
  year    = "2002",
}