@article{Strzelecki:2003,
  author  = "R. Strzelecki and G. Benysek and A. Noculak",
  title   = "Wykorzystanie urządzeń energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "41--48",
  year    = "2003",
}