@article{Świderska-Włodarczyk:2002,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Wizerunek cudzoziemców w oczach szlachty polskiej",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 5",
  pages   = "54-40",
  year    = "2002",
}