@article{Świderska-Włodarczyk:2002,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Służba publiczna w świadomości szlachty",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 3",
  pages   = "37--41",
  year    = "2002",
}