@article{Mikołajczak:2003,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Postać matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta",
  journal = "Polonistyka",
  number  = "nr 3",
  pages   = "157--162",
  year    = "2003",
}