@article{Korbicz:2003,
  author  = "J. Korbicz",
  title   = "Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 2-3, wyd. spec.",
  pages   = "15--16",
  year    = "2003",
}