@article{Janiszewska-Nieścioruk:1994,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "Znaczenie samooceny w społecznym funkcjonowaniu dzieci lekko upośledzonych",
  journal = "Scholasticus : pedagogika, psychologia, logopedia",
  number  = "nr 7/8",
  pages   = "17--24",
  year    = "1994",
}