@article{Cyganiuk:2003,
  author  = "J. Cyganiuk",
  title   = "Rodzaje i metody pomiarów stosowanych przy składowaniu zbiornikowym i taśmociągowych przepływach materiałów masowych",
  journal = "Górnictwo Odkrywkowe",
  volume  = "R. 40",
  number  = "2-3",
  pages   = "55--60",
  year    = "2003",
}