@article{Świderska-Włodarczyk:2003,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Czas w mentalności szlachty polskiej",
  journal = "Wojsko i Wychowanie : pismo społeczne WP",
  number  = "2",
  pages   = "20--27",
  year    = "2003",
}