@article{Mikołajczak:2003,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = ""Ostatnia karta" ? : Czesława Sobkowiaka próba portretu",
  journal = "Pro Libris",
  number  = "1",
  pages   = "30--31",
  year    = "2003",
}