@article{Eckert:1985,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Rozwój budownictwa obronnego nad Odrą na przykładzie twierdzy Kostrzyn",
  journal = "Przegląd Lubuski",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "17--22",
  year    = "1985",
}