@article{Eckert:2001,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Bastion Książę w Kostrzynie (ochrona krajobrazu kulturowego na terenach pofortyfikacyjnych)",
  journal = "Lubuskie Nadodrze",
  number  = "nr 14",
  pages   = "18",
  year    = "2001",
}