@article{Eckert:2002,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Fortyfikacje Zielonej Góry : furty miejskie",
  journal = "Lubuskie Nadodrze",
  number  = "nr 15",
  pages   = "17",
  year    = "2002",
}