@article{Eckert:2001,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Górna",
  journal = "Lubuskie Nadodrze",
  number  = "nr 10",
  pages   = "21",
  year    = "2001",
}