@article{Eckert:2000,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Fortyfikacje Zielonej Góry : Wieża Głodowa",
  journal = "Lubuskie Nadodrze",
  number  = "nr 2",
  pages   = "5",
  year    = "2000",
}