@article{Eckert:2002,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 2",
  journal = "Lubuskie Nadodrze",
  number  = "nr 18",
  pages   = "10",
  year    = "2002",
}