@article{Świderska-Włodarczyk:2003,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Andrzej Frycz Modrzewski : antagonista i reformator: w 500-lecie urodzin autora "O poprawie Rzeczypospolitej"",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 3",
  pages   = "46--48",
  year    = "2003",
}