@article{Świderska-Włodarczyk:2003,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Ambicje edukacyjne szlachty",
  journal = "Wojsko i Wychowanie",
  number  = "nr 4",
  pages   = "25--31",
  year    = "2003",
}