@article{Ochonczenko:2003,
  author  = "H. Ochonczenko",
  title   = "Piętnaście lat instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce",
  journal = "Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "100--103",
  year    = "2003",
}