@article{Głazowska:2003,
  author  = "I. Głazowska and F. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ modyfikacji na przebieg krzepnięcia i strukturę brązu cynowo-fosforowego CuSn10P",
  journal = "Materialove Inzinerstvo",
  volume  = "R. 10",
  number  = "cis. 3",
  pages   = "343--346",
  year    = "2003",
}