@article{Mutwil:2003,
  author  = "J. Mutwil and A. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Badania gęstości ciekłych stopów aluminium - krzem",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 10",
  pages   = "53--60",
  year    = "2003",
}