@article{Romankiewicz:2003,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Modyfikacja stopu AK11",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 8",
  pages   = "171--176",
  year    = "2003",
}