@article{Gorockiewicz:2003,
  author  = "R. Gorockiewicz",
  title   = "Wpływ twardości i mikrostruktury stopów aluminium na udarność",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 8",
  pages   = "279--286",
  year    = "2003",
}