@article{Eckert:2003,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Ochrona zbytków architektury obronnej na przykładzie twierdzy Kostrzyn - granice architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Architektura",
  number  = "z. 8-A",
  pages   = "152--158",
  year    = "2003",
}