@article{Graczyk:1996,
  author  = "M. Graczyk",
  title   = "Etykiety ekologiczne jako instrument stymulujący rynek produktów przyjaznych środowisku",
  journal = "Ekologia i Technika",
  number  = "nr 4",
  pages   = "12--16",
  year    = "1996",
}