@article{Graczyk:1996,
  author  = "M. Graczyk",
  title   = "Proekologiczna strategia zarządzania przedsiębiorstwem",
  journal = "Ekologia i Technika",
  number  = "nr 4",
  pages   = "16--20",
  year    = "1996",
}