@article{Graczyk:1996,
  author  = "M. Graczyk",
  title   = "Wpływ toksyczności wewnętrznej na proces fermentacji metanowej",
  journal = "Ekologia i Technika",
  number  = "nr 3",
  pages   = "3--7",
  year    = "1996",
}