@article{Dzwonnik:2003,
  author  = "I. Dzwonnik",
  title   = "Koncepcja elastycznego transportu w formierni",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 9",
  pages   = "109--115",
  year    = "2003",
}