@article{Głazowska:2003,
  author  = "I. Głazowska and F. Romankiewicz",
  title   = "Wpływ modyfikacji na przebieg krystalizacji, strukturę i właściwości mechaniczne brązu cynowo-fosforowego CuSn10P",
  journal = "Archiwum Odlewnictwa",
  volume  = "R. 3",
  number  = "nr 9",
  pages   = "125--132",
  year    = "2003",
}